• August 10, 2022

boyramipas

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי רק בסדרו של העובד, מכיוון שעלות הדיור נופלת בדיוק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרה יומית של נדל"ן בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לעידוד עובדים. מלכודת מגברים עובדי עובדים באופן אישי לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי שירותי ליווי באילת – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה טובה, ולתת ללקוחותינו לתת שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לרווחיות ועובדים ולקוחותינו.